kmenové sněmy se uskutečnily ve velikém kruhu

Lidu Medvědího potoka

např. v Annedd Swyn

. . .

u ohniště v Údolí domečků

v sále Gamma saivo

ve Velké Zévě na dně Mořenemoře

...