Ogam

stromová abeceda spojuje naši minulost se současností
Čím více znaků ogamu znáš, tím lepší jsi člověk
a tím více ses zapsal do historie kmene !
V kruhu ogamu usedáme na slavnostním sněmu klanu nebo celého kmene

Faeriny

body získané za činnost vykonanou pro dobro Lidu Medvědího potoka a za výsledky v soutěžích a hrách

výpravy a akce

účast na jednodenních výpravách 10 fae
účast na besedě nebo jiné menší akci do 4 h …5 fae
účast na víkendové výpravě 25 fae
tábor přibližně na dva týdny 80 fae, týdenní výprava 45 fae
za pracovní akce, brigády ještě  až 5 fae podle délky a náročnosti práce
letní krmení zvířat 5 fae za každý den

hry a soutěže

klanové (ve své věkové kategorii): l. místo 4 fae, 2. 3 fae, 3. 2 fae, 4. místo 1 fae 
pro 2 – 4 klany: l. místo 4 fae, 2. 3 fae, 3. 2 fae, 4. 1 fae
pro kmen: od l. místa 11,9,7,6,5,4,3,2,1 fae (při alespoň 6 soutěžících v kategorii, jinak za první místo 6, 4,3,2,1 fae)
za kolektivní soutěže v místě násobíme x8, v kraji x12
a za národní soutěže  x30, děleno počtem členů družstva (tedy např. za 2. místo v NK ZS 9x30=270, 270:6=45 fae

ostatní činnosti

hra, zajištění programu pro klan či kmen 3 – 5 fae podle rozsahu
psaní deníků, kroniky, Totolanu  4  fae za stránku, za obrázek až + 6
za jiné kmenové potřeby, např. seno, krmivo, zajištění  pěkného místa na vícedenní výpravu, tvorba sbírky, vlastní zdokumentovaná  pozorování … 2 – 10 fae, výjimečné situace po domluvě náčelníků
péče o zvířata (hodnotí se 3x ročně) 0 – 20 fae
osobní zápisník (hodnotí se na konci ledna a koncem května)
0 – 20 fae

Ogam

1:100 
2: 200 
3: 300 
4: 400 
5: 500 
6: 600 
7: 700 
8: 800 
9: 900 
10: 1000 
11: 1100 
12: 1200 
13: 1300 
14: 1400 
15: 1500 
16: 1700 
17: 1900 
18: 2100 
19: 2300 
20: 2500 
21: 2700 
22: 2900 
23: 3100 
24: 3300 
25: 3600

arkány šam napištum

4000 
4500 
5000