… Kdesi v dáli na západě,

tam kde končí země

vysoko a volně

tisíce let

tančil dračí lid

v povětří …

Drakonia

letní tábor v Mělčanech u Dobrušky

3.-17.7.2020

 

 … Učiní tak,

draky probudí, mocné a silné,

kouzly oplývající,

jež povedou tento lid

do nejstarší země dračí.

Ve Východních věžích nám bylo svěřeno pět dračích vajec. Pečujeme o ně podle dávného receptáře. Další naše kroky vedou do Khaz Drakk Duru, tak, jak je psáno v Letopisech Drakonie. Náš letní kmenový tábor bude na stanové základně v údolí Zlatého potoka jižně od Mělčan u Dobrušky. Základna je vybavena hospodářskou budovou, dobrým hygienickým zázemím, přívodem pitné vody. Stany mají podlážky a vybaveny jsou matracemi. Na tábor pojedeme autobusem, kufry a batohy menším dětem od autobusu odveze auto. Program tábora bude motivován celotáborovou hrou a poznáváním přírody, budeme sportovat, vyrábět …. prostě tábořit.                                                                                                                                                                 

Účast na táboře mají zajištěnu všichni správní kamarádi, ti, kdož znají a dodržují kmenové zákony … a občas vyrazí také na výpravu do přírody se svým klanem nebo celým kmenem. Akci pořádají v organizační a finanční spolupráci Dům dětí a mládeže Olomouc a MOP Lid Medvědího potoka, proto každý obdrží přihlášku DDM i MOP. Obě přihlášky je třeba odevzdat co nejdříve, tábor má omezenou kapacitu. Platba za tábor je rozdělena na dvě části. Cena tábora je celkem 4000 Kč, počítáme také s dotací 350 Kč na dítě do 18 let od MŠMT ČR prostřednictvím Mladých ochránců přírody Praha a s finanční podporou statutárního města Olomouc.

Attha Bháratíja 2019

Zachraňte Sítu! Začátek prázdnin jsme strávili na okraji dávné říše, v osadě Attha Bháratíja. Přivezli jsme tam výsledky celoroční práce, ztracené perly princezny Síty, které padaly z nebe, když ji unášel obludný Rávana. …. postavili jsme pět chrámů a u toho Ganéšova se objevila Síta. Nebyla však krásná, jak praví historie. Zle se na ni podepsala Rávanova sestra, démonka Šurpanaka …. v bháratské divočině se nám podařilo získat potřebné ingredience do kouzelného lektvaru a na konec pod vedením samotného Rámy, velitelů vojska opic, medvědů a dalších jsme získali recept …. a Síta byla zase krásná. Odvezli jsme si darované stádo slonů, chutě jídel a melodie písní a vzpomínky na zvířenu a floru této krásné země. Namaste!