… Kdesi v dáli na západě,

tam kde končí země

vysoko a volně

tisíce let

tančil dračí lid

v povětří …

Drakonia

letní tábor v Mělčanech u Dobrušky

3.-17.7.2020

 

 … Učiní tak,

draky probudí, mocné a silné,

kouzly oplývající,

jež povedou tento lid

do nejstarší země dračí.

V Měsíci velkých pavouků loňského roku jsme ve Strejčkově lomu získali Letopisy Drakonie. Zjistili jsme, že v této zemi již draci nejsou, ale že však nastal čas návratu a my máme schopnost jim k tomu pomoci. Ve Východních věžích nám bylo svěřeno pět dračích vajec. Pečujeme o ně podle dávného receptáře. Družiny všech našich klanů získávaly z alchymistrovy laboratoře moly materií a na výpravách draco dynamy potřebné k míchání oolemm, tolik nutných ke správnému vývoji dračích vajec.

Další naše kroky vedly do Khaz Drakk Duru, tak, jak je psáno v Letopisech Drakonie. Zde jsme získali starodávné dračí sklo do inkubátoru v Jeskyni a v Argonisově jeskyni podrobnější popis účinků oolemm.

Tak tomu bylo po deset měsíců a konečně třetího dne Měsíce bouří vyrážíme do Drakonie. Je to osada na břehu Zlatého potoka. Setkáváme se tu s rudou Hirgon a jejím drakem Gostirem. Čeká na legendární nové draky – v jižních lesích je ukryta Dračí síň Lugannon, která bude otevřena jen  „úplným drakům“. Bránu do ní střeží denní Zelený drak a noční Černý drak. Cesta do brány vede přes různé překážky, zkoušky, naučné činnosti i nebezpečenství zobrazované na obraze Lennannon. Silou mocných man se vejce probouzejí hned první noc a na světle se objevují Igor, Alfa, Gran, Fridrych a Ono. Nesmíme zapomenout , že se k nám přidali také studenti z Urstenu s drakem Čumlanorem. Od draků jsme získali jejich schopnosti a my jim pomáháme na jejich cestě v obraze Lennannon. Proto jsme tu! Úspěšní draci pod vedením toho nejlepšího Čumlanora, Onoa a dalších vešli do Síně…aby v ní navždy zmizeli a zůstali už jen v legendách.

 

Attha Bháratíja 2019

Zachraňte Sítu! Začátek prázdnin jsme strávili na okraji dávné říše, v osadě Attha Bháratíja. Přivezli jsme tam výsledky celoroční práce, ztracené perly princezny Síty, které padaly z nebe, když ji unášel obludný Rávana. …. postavili jsme pět chrámů a u toho Ganéšova se objevila Síta. Nebyla však krásná, jak praví historie. Zle se na ni podepsala Rávanova sestra, démonka Šurpanaka …. v bháratské divočině se nám podařilo získat potřebné ingredience do kouzelného lektvaru a na konec pod vedením samotného Rámy, velitelů vojska opic, medvědů a dalších jsme získali recept …. a Síta byla zase krásná. Odvezli jsme si darované stádo slonů, chutě jídel a melodie písní a vzpomínky na zvířenu a floru této krásné země. Namaste!