Jaro v Záhlinicích
 |  1 2 3 4 5 6  |   následující>  

Dnešní výprava byla prostě super. Viděli jsme čápy černé, vodouše rudonohé, jespáky bojovné, husy velké, potápky malé a spoustu dalších ptáků, v lese kvetou sasanky hajní a pryskyřníkovité, křivatce, dymnivky duté a plné ... v tůních ropuchy obecné, kuňky obecné, listonozi, žábronožky. Prostě to stálo za to!