Budky na Svatém Kopečku
 |  1 2 3 4 5 6 7 8  |   následující>  

Na naší nejnabušenější trase máme 31 ptačích budek. Většina byla letos obydlena a to sýkorami. Jen ve dvou budkách jsme našli hnízdo brhlíků a jednou si nejsme jistí. A taky jsme hledali ztracené náčelníky. zachránili jsme je z hustého porostu a získali sladkou odměnu. U cukrárny bylo fajn, ale trochu jsme zmrzli.