Boj o tůně III
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |   následující>  

Dnes jsme pokračovali v prořezávání porostů v PR Plané loučky. Blížíme se k zatuchlé mokřině obklopené především hustými vrbami. Tasíme pily, sekery a ty největší nůžky. Podařilo se nám nahromadit obří hromadu větví a kmenů vrb a jiných dřevin. Otevřeli jsme tak prostor pro slunce a věříme, že možná již toto jaro tůň zase rozkvete mnoha květy žebratky a že ve vodě objevíme hodně druhů živočichů ....