výprava do Štramberka
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |   následující>  

Poslední předprázdninová výprava BlaMloSklMýv vedla do Moravských Benátek. Nejprve jsme bádali v botanické zahradě, viděli jsme několik druhů orchidejí (např. tořič včelonosný, prstnatec pleťový a májový ad.), rmen barvířský, hlaváč lesklý, řezan, zlblochan, suchopýr, různé vážky, šídla, vodní plže, čolky, kuňku žlutobřichou atd., atd. Potom jsme se vydali hledat ještěrky zední a jasoně. Jasoni nelétali a ještěrky jsme zahlédli :) Potom jsme provedli důkladný průzkum štramberských uší a nakonec jsme hledali v jeskyni skalní skřety. Jeden tam byl a víme, že do malebného Štramberka se zase vrátíme!