Z Kroměříže do Záhlinic
 |  1 2 3 4 5  |   následující>  

Krásný den s modrou oblohou, hejno brkoslavů, svatební lety datlů černých, tůně plné kuněk a žábronožek a roukvelé lesy, "zámečská vodička", to byla nedělní výprava. Dost dobrá :)