za ptáky v Rozáriu
 |  1  |  zpět

Skoro polovina našich budek je obydlena! A pozorováním slavíka obecného a konipasa horského máme v Rozáriu a Botanické zahradě již 50 druhů ptáků!