za ptáky v Rozáriu
 |  1  |  zpět

Dnes asi 8 druhů ptáků a kontrola puštíkovy budky. Letos tam nehnízdil. V parku pod hradbami má strom s dutinou, jedno mládě jsme pozorovali na stromě již 22.3.