sčítáme vodní ptáky
 |  1  |  zpět

Sčítací výprava mezi mosty byla tradičně úspěšná. Viděli jsme i takové zajímavosti, jako je kachnička mandarínská a morčák velký.