bádání v Grygově
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |   následující> zpět

Jako velká parta jsme vyrazili bádat a vesele pobíhat po okolí Grygova. Z našich pozorování: černýš rolní, černohlávek velkokvětý, len žlutý, bělozářka větevnatá, zvonek řepkovitý, bračka rolní, čistec přímý, šedivky šedá, drchnička rolní, kakost krvavý, vřetenuška, okáč bojínkový, lišaj pryšcový (má krásné housenky), čáp bílý, užovka obojková, káně lesní, poštolka obecná ....