V sobotu 15.11.2008 byla první akce Buteo

 

 Na trase 6 km jsme obešli Chomoutovské jezero a viděli jsme
celkem dvacet druhů ptáků. Nejvzácnější byli ledňáčci a husy.

 Naše pozorování

  káně lesní 4                           potápka roháč 15

kormorán velký 60                    volavka popelavá 30

kachna divoká 300                    lyska černá 150

husa (velká?) 54                        labuť velká 30

racek chechtavý 5                     hýl obecný (hlas)

ledňáček říční 2                         strakapoud velký 1

červenka obecná 1                    střízlík obecný 1

sýkora koňadra 10                    strnad obecný 1

stehlík obecný 30                      sojka obecná 2

straka obecná 4                        vrána šedivka 3