Cesta ze Znojma do Havraníků vedla přes Kraví horu,

Popice a Havranické vřesoviště

Druhého dne jsme se vydali na Šobes

a obdivovali jsme vzácného jasoně dymnivkového

 

 

 

na květu pilátu lékařského mlsala dlouhososka

a toto je užovka hladká

 roháčím lese nás okouzlil lýkovec vonný

a samozřejmě náš největší brouk roháč obecný

 

Další den pršelo, ale my jsme přesto vyrazili za dalšími objevy

na Seasfieldově kameni

 

Dnes nás doprovázeli Peťa a Katka

a hned před ubytovnou jsme se setkali s další užovkou hladkou

nad Dyjí

 

Peťa nám povídal o všech devíti podyjských dubech

dub žlutavý

a s ještěrkami zelenými jsme se setkávali docela často

samečci

 

samičky

 

a jejich děti

 

 

symbol národního parku – čáp černý

a splněný sen

užovka stromová

náš největší a asi nejkrásnější had

 

 

 

 

 

a když už, tak už - toto je druhá

na vyhlídce nad Šobesem

 

a další sen: pestrokřídlec podražcový

 

 

běžník kopretinový

a na cestě zpět

hnízdo budníčka

slimák popelavý

ohnivec šarlatový

mlok skvrnitý

 

 

a zemoun skalní

 

Havranické rybníky jsou plné života

rukev obojživelná

sléz přehlížený

a rosnička zelená s Alíkem

rosničky provozovaly noční koncerty

 

a ve dne se tvářily docela nenápadně

 

ropucha zelená

skokan hnědý

skokan skřehotavý

žáci 1.A a 1.B se loučí se svou školou:

poznali jsme spoustu nových rostlin a živočichů,

největší radost nám asi udělali plazi a obojživelníci,

jasoň a pestrokřídlec …

a jak řekla jedna žákyně: bylo to lepší jak Oukánie

(a to je u ní už co říci)