První sobotu v měsíci malých medvídků jsme vyrazili bádat do Záhlinic.
Největší radost nám udělali morčáci velcí - hosté ze severu a něžné bílé volavky.

léčivý podběl

hejno stehlíků

zvědavá Čiperka

největší pták nad Záhlinicemi

hýl obecný

vrabec polní

strnad obecný

v lese žilo sedm druhů ptáků ijojáků, pro všechny jsme našli dost potravy