Akce Buteo
zimní sčítání kání

Na zimní sčítání kání jsme vyrazili v sobotu 18.11.
Celkem třikrát budeme procházet trasu u Chomoutovského jezera a Hužovky.
Dnes jsme kromě jedné káně pozorovali ťuhýky šedé (lovící na poli hraboše),
volavky bílé a jiné zajímavé ptáky. Obdivovali jsme také škeble, velevruby
a maloočku smaragdovou. Tak příště zas ...