Výprava na Šerák

V sobotu 30.5. se Bzučiví medvídci a Blešivci vydali na výpravu do hor, na Šerák.

22.05.2021

Sobotní cesta na slavný hrad Sovinec byla sice deštivá, ale zajímavá. Potkali jsme mloky, pár jarních květin a po dlouhé době jsme konečně získali i nějaké luthy.

V Hanáckých Athénách

Dnes jsme vyrazili užít si deštivého dne do zahrad a parků Kroměříže. V Květné zahradě objevili staré mocné stromy plné zářících luthů. K prajírovci jsme museli projít bludištěm (ve kterém naštěstí nebyl minotaurus) … náměstí pěkné, v dešti skoro opuštěné a potom italská super zmrzlina a pizza. Konečně vcházíme aspoň na půlhodinku do Podzámeckého parku. Je tu plno zelených velikánů, platany, liliovník, veliký jinan, nad vodní hladinou letky jiřiček. Milé bylo setkání se zrzohlávkou rudozobou a mandarinkou. A pak už hurá do tepla a sucha prvního vlaku.

16.05.2021

Dnešní cesta ke Craob Luth začala končícím deštěm a hravými kruhy pod skalními stěnami, abychom pláň kvetoucích jahod třikrát hledali Skrytou pěšinu. Dovedla nás cestou mnoha květů až na dno dávného moře. A pak už jsme mezi zvlněnými pahorky spatřili Craob Luth strážený pohledem magických soch. Nakonec jsme k němu pronikli všichni a přiložili naň svoji dlaň …
A co jsme dnes všechno viděli? Toto jsou některá naše pozorování: pipla osmahlá, hlaváček letní, prvosenka jarní, kokořík vonný, šalvěj luční, tolita lékařská, jestřábník chlupáček, koniklec velkokvětý, čilimník řezenský a další květiny. Všude lezli hlemýždi a páskovky, na stromě jsme našli ucho Jidášovo, modřinky krmily mladé, Lukáš našel cvrčka a tesaříka obrovského, zazpívala nám pěnice pokřovní a druhá nalezená majka se pokusila vytvořit rekord ve velikosti.

Na Mločím potoce

Jaro na Mločím potoce stojí vždycky za to. Tentokrát jsme sestupovali od pramene až skoro k Bystřici. Prodírali jsme se padlými pralesními velikány, čvachtali v Černém močále, šli roklí Mlčících lebek a užívali si divočiny Prasečích pastvin. Mloky jsme hledali, největší naděje jsme si dělali v oblasti kaskád, vodopádků a tůní, ale bylo na ně příliš pěkně a sucho. Tak jsme aspoň úspěšně našli všechny Pokemloky 🙂 A něco z poznávání přírody. Viděli jsme např. ohnivce šarlatové, pryšec chvojku a mandloňový, jarní lety kání, poznávali podle zpěvu kvíčaly, sýkory, červenku … příště nás musí být víc!

10.04.2021

Na malé rodinné výpravě to dnes stálo za to. Lákaly nás koberce vzácných květin (třeba ladoňka dvoulistá rakouská je nádherná, ale jaterníky, prvosenky, zapalice, dymnivky … potěší také každé oko). V mechu zářily ohnivce šarlatové a žluťásci nás provázeli celou cestu. Zachraňovali jsme budoucí skokany, naslouchali proudu Staňkovského potoka a Šumice, ale i čtyřicet zajíců nevidíme každý den 🙂

Akce Buteo III

Na naší tradiční trase kání bylo dnes jen jedno (před týdnem tři), ale zato se nám předvádělo postupně několik poštolek a jeden mocný orel mořský. Viděli jsme také přes třicet volavek, husy velké, strnady … snad už brzy budeme moci vyrazit společně.

27.02.2021

Budky na trase A na Svatém Kopečku mají různé obyvatele. Jedna slouží myšicím lesním. Zásoby žaludů jim určitě vydrží až do jara.

Dnes jsme vyrazili zkontrolovat a vyčistit naše budky v rozáriu a botanické zahradě. Některé sloužily jako nocoviště a v mnohých jsme našli stará hnízda sýkorek.

Budky na Vlčí hoře

Budky na trase na Vlčí hoře dostávají pěkně zabrat. Ale spícího plcha často nevidíme 🙂

20.02.2021

Ptačí budky na Svatém Kopečku

Mlžné lesy vydaly tajemství rodinné vycházce, skoro všechny budky byly loni obydleny. Sršni, šoupálek, sýkory, brhlíci a poslední budka ukrývala velikou zásobárnu žaludů pro myšice. A z kouzelné mlhy se občas vynořili např. hýlové, brhlík, datel, sýkory nebo milé hejnko mlynaříků.

Olomoucký deník a video
katalog z výstavy

Mezinárodní sčítání vodního ptactva a Akce Buteo 2

V sobotu a v neděli jsme se ponděkud netradičně zapojili do našich tradičních lednových akcí. Sčítali jsme vodní ptáky u vody a na vodě celkem na třech trasách. Viděli jsme 11 druhů, nejvíce bylo tradičně kachen a radost nám udělali např. ledňáček, morčák bílý a velký, volavky bílé, kopřivky, potápky malé ad. A Akce Buteo: 4 káně lesní. A největší radost jsme měli z motáka pilicha!

08.01.2021

Ptačí hodinka

V pátek a v sobotu jsme se přidali k pozorovatelům návštěvníků na ptačích krmítkách. Na naše krmítko v ddm létají hlavně koňadry, modřinky, hrdličky, červenka a vzácněji kosi, čížci, stehlíci a brhlíci. Občas se k němu vyšplhá na kontrolu veverka.

Tovačov

Po dlouhé době jsme se opět mohli vydat na výpravu, a tak v sobotu jeli Bzučíci a Blešivci navštívit tovačovské rybníky.

Povedlo se, minule jsme mohli jet jen dva (všichni víte proč), dnes jsme si to užili … budky (obydleny všechny), střevlík, žluťásek, Posluchov. Navzdory lesním trollům jsme oživili stromy Du Wan a vezeme si 19 luthů. Těšíme se na zářící kameny!

Budky v Mariánském Údolí

Tak tuhle pěknou trasu letos mohli projít jen dva z nás. Většina budek byla obydlených, jedna byla opravena a jedna zmizela. Snad na druhou výpravu do Posluchova už vyrazíme v plné síle 🙂

První sčítání kání v novém ročníku proběhlo v rodinném složení. Káňata jsme viděli dvě a k tomu např. ještě vovlavky popelavé, stovky kachen, asi 40 hus velkých, kormorány, střízlíka, labutě, potápku roháče, kopřivky, strakapoudy a turpana hnědého. Příště snad už v plném počtu 🙂

20.9.2020

Za ptáky do Poodří

Před nádražím vytváříme mocný kruh, abychom se přesně spočítali. Pojedeme dnes celkem šesti vlaky a jsme zvědaví, co vše uvidíme. Obcházíme rybníky, vidíme všude volavky, čejky, poláky,  spousty labutí, Pěnkava pozoruje čírky a kulíky zlaté a tunel v kopřivách nás přivádí za ledňáčky.  Na hrázi jsou dvě postavy, říkají si Lia a Fail. Brána mezi nimi se otevírá po položení třiceti sestavených názvů místních živočichů a rostlin. Získáváme malý menhir a svitek s nějakým zaklínadlem. A k tomu sílu skoro třiceti luthů :). Zmrzlina na rozloučenou a jedeme domů.

Přes vápencové lomy na úpatí Košíře jsme se prošli až na Vápenici a Malý Kosíř. Cestou jsme viděli záplavu Ocúnů a dalšího podzimního kvítí. Po soutěži na Malém Kosíři se nám zjevil magický artefakt i se svitkem.

23.-26.8.2020

Boj o Ostrov

Tohoto léta jsme se vydali na ostrov v Chomoutovském jezeře, bojovat s našimi botanickými nepřáteli. Vytvořili jsme tímto vhodné podmínky pro vznik racčí kolonie, která odsud vymizela po zarostení  ostrova. Akce celkově trvala čtyři dny, kdy jsme se zabývali shrabáváním sena, prosekáváním tunelu a stavěním poloostrovů, na kterých budou moci hnízdit vodní ptáci.

8.-15.8.2020

Třeboňské putování

Třeboň, Tábor, Chlum..to jsou jména měst která jsme prošli. Starý kancléř, Cep, Vizír.. všechny tyhle a ostatní rybníky známe. 8 dní křížem-krážem Třeboňskou pánví je za námi spolu se spoustou her, kilometrů a komárů 🙂

Výprava do Srbska – za poznáním Českého Krasu

Poznámky z deníčku: Vyjíždíme před devátou, dva rychlé vlaky a po poledni přecházíme přes Berounku. Jsme v Srbsku. Za hodinu jsme před Kubrychtovou boudou. Bez vody a elektřiny. Slyšeli jsme, že nás čeká plší komando.

Přijíždí Bára s paní H, vodou, potravinami. Majka začíná žhavit kotel a badatelé vyrážejí na Bobovické  vodopády (voda  zmizela už před pár lety) a tajné jeskyně. Guláš, netopýři, puštíci, plší hlídka (takže zvěsti byly pravdivé), vosy útočí …

Další den nás čekají Koněpruské jeskyně a nálezy zkamenělin, koupání v Berounce, plši a puštíci.

V pátek Karlštejn (obdivujeme jeho majestátnost i umění starých mistrů) a Zadní Třebáň, koupání v Berounce, plši a puštíci. Nejkrásněji voní šalvěj lepkavá.

V sobotu vyrážíme na Svatý Jan, čeká nás návštěva důlního tunelu a jízda mašinkou, která dříve vozila vápenec. Berounka, užovka podlamatá, ledňáček.

V neděli Koda a Tetín s historií našich předků a Svatou Ludmilou. Užovka podplamatá a plši zase útočí.

V pondělí nás čekají mocné vápencové lomy aneb Malá a Velká Amerika, Mexiko s poštolkami a sokolem, Kanada, ještě jednou Karlštejn, bouřka a poslední koupání … a večer jako vždy sbor puštíků. V noci tradiční setkání s plší hlídkou.

V úterý jedeme domů a Bára ještě pozoruje užovku podplamatou požírající rybu.

3.-17.7.2020

Drakonia

Drakonia

V Měsíci velkých pavouků loňského roku jsme ve Strejčkově lomu získali Letopisy Drakonie. Zjistili jsme, že v této zemi již draci nejsou, ale že však nastal čas návratu a my máme schopnost jim k tomu pomoci. Ve Východních věžích nám bylo svěřeno pět dračích vajec. Pečujeme o ně podle dávného receptáře. Družiny všech našich klanů získávaly z alchymistrovy laboratoře moly materií a na výpravách draco dynamy potřebné k míchání oolemm, tolik nutných ke správnému vývoji dračích vajec.

Další naše kroky vedly do Khaz Drakk Duru, tak, jak je psáno v Letopisech Drakonie. Zde jsme získali starodávné dračí sklo do inkubátoru v Jeskyni a v Argonisově jeskyni podrobnější popis účinků oolemm.

Tak tomu bylo po deset měsíců a konečně třetího dne Měsíce bouří vyrážíme do Drakonie. Je to osada na břehu Zlatého potoka. Setkáváme se tu s rudou Hirgon a jejím drakem Gostirem.

Čeká na legendární nové draky – v jižních lesích je ukryta Dračí síň Lugannon, která bude otevřena jen  „úplným drakům“. Bránu do ní střeží denní Zelený drak a noční Černý drak. Cesta do brány vede přes různé překážky, zkoušky, naučné činnosti i nebezpečenství zobrazované na obraze Lennannon. Silou mocných man se vejce probouzejí hned první noc a na světle se objevují Igor, Alfa, Gran, Fridrych a Ono. Nesmíme zapomenout , že se k nám přidali také studenti z Urstenu s drakem Čumlanorem. Od draků jsme získali jejich schopnosti a my jim pomáháme na jejich cestě v obraze Lennannon. Proto jsme tu! Úspěšní draci pod vedením toho nejlepšího Čumlanora, Onoa a dalších vešli do Síně…aby v ní navždy zmizeli a zůstali už jen v legendách.

 

21.6.2020

Na dně Hanáckého moře

Na poslední výpravu před prázdninami jsme vyrazili Hanáckým expresem I a II. Kolem nás se vlnily zelené pláně obilí, kvetly bílé máky …noční déšť pomalu ustával a tak v Čelechovicích už jsme ani nemuseli vytahovat pláštěnky. Vzhůru do lomů a rozkvetlých luk! Poznáváme desítky druhů zajímavých květin (třeba čistec přímý, piplu, kozí bradu, černohlávek velkokvětý), pozorujeme motýly, brouky, ale i pravěké korály. Tak, a za chvíli tu máme prázdniny…

14.6.2020

Milotické opály

Malá mločí výprava vedla do Milotic. Tam je krásně vždycky. Pozorovali jsme duhové vlhy, obdivovali karmínové květy hadince červeného, prostě jsme byli v malém přírodním ráji ! A k tomu ty třešně … 🙂

7.6.2020

Bruntálské sopky

První červnová výprava vedla do Bruntálu. Prošli jsme městem a obklopeni rozkvetlými loukami jsme stoupali pod korunami staletých lip až na Uhlířský vrch. Tam jsme zkoumali již milion let vychladlou lávu, ale také rozkvetlé rostliny a pěkně vyhřáté ještěrky…pak jsme minuly několik divokých stád, minuli Venušinu sopku (tam půjdeme příště) a vyrazili vstříc bouřce. Ta nakonec ale do Valšova skoro nedorazila a tak jsme jeli domů v suchém oblečení. Drakodynamis padal pořád na jednu stranu a ta patřila Mlokům.

30.5.2020

Váté písky

Bzučiví medvídci a Blešivci v sobotu vyjeli na Moravskou saharu za zelenými draky,  poletujícími břehulemi a stepními rostlinami.

24.5.2020

Moravská Sahara

Největší pouštní oblasti u nás jsou mezi Bzencem, Rohatcem a řekou Moravou. Žijí tam draci, malí rychlí hadi, spousta zajímavých ptáků a hmyzu a rostou květiny, které jen tak nenajdete. Proto tam rádi jezdíme. A drakodynamis dnes u hádavé ještěrky uhodla Leonka.