20.9.2020

Za ptáky do Poodří

Před nádražím vytváříme mocný kruh, abychom se přesně spočítali. Pojedeme dnes celkem šesti vlaky a jsme zvědaví, co vše uvidíme. Obcházíme rybníky, vidíme všude volavky, čejky, poláky,  spousty labutí, Pěnkava pozoruje čírky a kulíky zlaté a tunel v kopřivách nás přivádí za ledňáčky.  Na hrázi jsou dvě postavy, říkají si Lia a Fail. Brána mezi nimi se otevírá po položení třiceti sestavených názvů místních živočichů a rostlin. Získáváme malý menhir a svitek s nějakým zaklínadlem. A k tomu sílu skoro třiceti luthů :). Zmrzlina na rozloučenou a jedeme domů.

Výprava do Srbska – za poznáním Českého Krasu

Přes vápencové lomy na úpatí Košíře jsme se prošli až na Vápenici a Malý Kosíř. Cestou jsme viděli záplavu Ocúnů a dalšího podzimního kvítí. Po soutěži na Malém Kosíři se nám zjevil magický artefakt i se svitkem.

23.-26.8.2020

Boj o Ostrov

Tohoto léta jsme se vydali na ostrov v Chomoutovském jezeře, bojovat s našimi botanickými nepřáteli. Vytvořili jsme tímto vhodné podmínky pro vznik racčí kolonie, která odsud vymizela po zarostení  ostrova. Akce celkově trvala čtyři dny, kdy jsme se zabývali shrabáváním sena, prosekáváním tunelu a stavěním poloostrovů, na kterých budou moci hnízdit vodní ptáci.

Výprava do Srbska – za poznáním Českého Krasu

Poznámky z deníčku: Vyjíždíme před devátou, dva rychlé vlaky a po poledni přecházíme přes Berounku. Jsme v Srbsku. Za hodinu jsme před Kubrychtovou boudou. Bez vody a elektřiny. Slyšeli jsme, že nás čeká plší komando.

Přijíždí Bára s paní H, vodou, potravinami. Majka začíná žhavit kotel a badatelé vyrážejí na Bobovické  vodopády (voda  zmizela už před pár lety) a tajné jeskyně. Guláš, netopýři, puštíci, plší hlídka (takže zvěsti byly pravdivé), vosy útočí …

Další den nás čekají Koněpruské jeskyně a nálezy zkamenělin, koupání v Berounce, plši a puštíci.

V pátek Karlštejn (obdivujeme jeho majestátnost i umění starých mistrů) a Zadní Třebáň, koupání v Berounce, plši a puštíci. Nejkrásněji voní šalvěj lepkavá.

V sobotu vyrážíme na Svatý Jan, čeká nás návštěva důlního tunelu a jízda mašinkou, která dříve vozila vápenec. Berounka, užovka podlamatá, ledňáček.

V neděli Koda a Tetín s historií našich předků a Svatou Ludmilou. Užovka podplamatá a plši zase útočí.

V pondělí nás čekají mocné vápencové lomy aneb Malá a Velká Amerika, Mexiko s poštolkami a sokolem, Kanada, ještě jednou Karlštejn, bouřka a poslední koupání … a večer jako vždy sbor puštíků. V noci tradiční setkání s plší hlídkou.

V úterý jedeme domů a Bára ještě pozoruje užovku podplamatou požírající rybu.

Výprava do Srbska – za poznáním Českého Krasu

Poznámky z deníčku: Vyjíždíme před devátou, dva rychlé vlaky a po poledni přecházíme přes Berounku. Jsme v Srbsku. Za hodinu jsme před Kubrychtovou boudou. Bez vody a elektřiny. Slyšeli jsme, že nás čeká plší komando.

Přijíždí Bára s paní H, vodou, potravinami. Majka začíná žhavit kotel a badatelé vyrážejí na Bobovické  vodopády (voda  zmizela už před pár lety) a tajné jeskyně. Guláš, netopýři, puštíci, plší hlídka (takže zvěsti byly pravdivé), vosy útočí …

Další den nás čekají Koněpruské jeskyně a nálezy zkamenělin, koupání v Berounce, plši a puštíci.

V pátek Karlštejn (obdivujeme jeho majestátnost i umění starých mistrů) a Zadní Třebáň, koupání v Berounce, plši a puštíci. Nejkrásněji voní šalvěj lepkavá.

V sobotu vyrážíme na Svatý Jan, čeká nás návštěva důlního tunelu a jízda mašinkou, která dříve vozila vápenec. Berounka, užovka podlamatá, ledňáček.

V neděli Koda a Tetín s historií našich předků a Svatou Ludmilou. Užovka podplamatá a plši zase útočí.

V pondělí nás čekají mocné vápencové lomy aneb Malá a Velká Amerika, Mexiko s poštolkami a sokolem, Kanada, ještě jednou Karlštejn, bouřka a poslední koupání … a večer jako vždy sbor puštíků. V noci tradiční setkání s plší hlídkou.

V úterý jedeme domů a Bára ještě pozoruje užovku podplamatou požírající rybu.

8.-15.8.2020

Třeboňské putování

Třeboň, Tábor, Chlum..to jsou jména měst která jsme prošli. Starý kancléř, Cep, Vizír.. všechny tyhle a ostatní rybníky známe. 8 dní křížem-krážem Třeboňskou pánví je za námi spolu se spoustou her, kilometrů a komárů 🙂

Výprava do Srbska – za poznáním Českého Krasu

Poznámky z deníčku: Vyjíždíme před devátou, dva rychlé vlaky a po poledni přecházíme přes Berounku. Jsme v Srbsku. Za hodinu jsme před Kubrychtovou boudou. Bez vody a elektřiny. Slyšeli jsme, že nás čeká plší komando.

Přijíždí Bára s paní H, vodou, potravinami. Majka začíná žhavit kotel a badatelé vyrážejí na Bobovické  vodopády (voda  zmizela už před pár lety) a tajné jeskyně. Guláš, netopýři, puštíci, plší hlídka (takže zvěsti byly pravdivé), vosy útočí …

Další den nás čekají Koněpruské jeskyně a nálezy zkamenělin, koupání v Berounce, plši a puštíci.

V pátek Karlštejn (obdivujeme jeho majestátnost i umění starých mistrů) a Zadní Třebáň, koupání v Berounce, plši a puštíci. Nejkrásněji voní šalvěj lepkavá.

V sobotu vyrážíme na Svatý Jan, čeká nás návštěva důlního tunelu a jízda mašinkou, která dříve vozila vápenec. Berounka, užovka podlamatá, ledňáček.

V neděli Koda a Tetín s historií našich předků a Svatou Ludmilou. Užovka podplamatá a plši zase útočí.

V pondělí nás čekají mocné vápencové lomy aneb Malá a Velká Amerika, Mexiko s poštolkami a sokolem, Kanada, ještě jednou Karlštejn, bouřka a poslední koupání … a večer jako vždy sbor puštíků. V noci tradiční setkání s plší hlídkou.

V úterý jedeme domů a Bára ještě pozoruje užovku podplamatou požírající rybu.

3.-17.7.2020

Drakonia

Drakonia

V Měsíci velkých pavouků loňského roku jsme ve Strejčkově lomu získali Letopisy Drakonie. Zjistili jsme, že v této zemi již draci nejsou, ale že však nastal čas návratu a my máme schopnost jim k tomu pomoci. Ve Východních věžích nám bylo svěřeno pět dračích vajec. Pečujeme o ně podle dávného receptáře. Družiny všech našich klanů získávaly z alchymistrovy laboratoře moly materií a na výpravách draco dynamy potřebné k míchání oolemm, tolik nutných ke správnému vývoji dračích vajec.

Další naše kroky vedly do Khaz Drakk Duru, tak, jak je psáno v Letopisech Drakonie. Zde jsme získali starodávné dračí sklo do inkubátoru v Jeskyni a v Argonisově jeskyni podrobnější popis účinků oolemm.

Tak tomu bylo po deset měsíců a konečně třetího dne Měsíce bouří vyrážíme do Drakonie. Je to osada na břehu Zlatého potoka. Setkáváme se tu s rudou Hirgon a jejím drakem Gostirem.

Čeká na legendární nové draky – v jižních lesích je ukryta Dračí síň Lugannon, která bude otevřena jen  „úplným drakům“. Bránu do ní střeží denní Zelený drak a noční Černý drak. Cesta do brány vede přes různé překážky, zkoušky, naučné činnosti i nebezpečenství zobrazované na obraze Lennannon. Silou mocných man se vejce probouzejí hned první noc a na světle se objevují Igor, Alfa, Gran, Fridrych a Ono. Nesmíme zapomenout , že se k nám přidali také studenti z Urstenu s drakem Čumlanorem. Od draků jsme získali jejich schopnosti a my jim pomáháme na jejich cestě v obraze Lennannon. Proto jsme tu! Úspěšní draci pod vedením toho nejlepšího Čumlanora, Onoa a dalších vešli do Síně…aby v ní navždy zmizeli a zůstali už jen v legendách.

 

21.6.2020

Na dně Hanáckého moře

Na poslední výpravu před prázdninami jsme vyrazili Hanáckým expresem I a II. Kolem nás se vlnily zelené pláně obilí, kvetly bílé máky …noční déšť pomalu ustával a tak v Čelechovicích už jsme ani nemuseli vytahovat pláštěnky. Vzhůru do lomů a rozkvetlých luk! Poznáváme desítky druhů zajímavých květin (třeba čistec přímý, piplu, kozí bradu, černohlávek velkokvětý), pozorujeme motýly, brouky, ale i pravěké korály. Tak, a za chvíli tu máme prázdniny…

14.6.2020

Milotické opály

Malá mločí výprava vedla do Milotic. Tam je krásně vždycky. Pozorovali jsme duhové vlhy, obdivovali karmínové květy hadince červeného, prostě jsme byli v malém přírodním ráji ! A k tomu ty třešně … 🙂

7.6.2020

Bruntálské sopky

První červnová výprava vedla do Bruntálu. Prošli jsme městem a obklopeni rozkvetlými loukami jsme stoupali pod korunami staletých lip až na Uhlířský vrch. Tam jsme zkoumali již milion let vychladlou lávu, ale také rozkvetlé rostliny a pěkně vyhřáté ještěrky…pak jsme minuly několik divokých stád, minuli Venušinu sopku (tam půjdeme příště) a vyrazili vstříc bouřce. Ta nakonec ale do Valšova skoro nedorazila a tak jsme jeli domů v suchém oblečení. Drakodynamis padal pořád na jednu stranu a ta patřila Mlokům.

30.5.2020

Váté písky

Bzučiví medvídci a Blešivci v sobotu vyjeli na Moravskou saharu za zelenými draky,  poletujícími břehulemi a stepními rostlinami.

24.5.2020

Moravská Sahara

Největší pouštní oblasti u nás jsou mezi Bzencem, Rohatcem a řekou Moravou. Žijí tam draci, malí rychlí hadi, spousta zajímavých ptáků a hmyzu a rostou květiny, které jen tak nenajdete. Proto tam rádi jezdíme. A drakodynamis dnes u hádavé ještěrky uhodla Leonka.